Experts

Prof Madya Seri Intan M

Prof. A Balaji Ganesh

Prof. Valentina Della Corte

Dr. S Kalirajan

Prof. Barbara Sawicka

Dr K Umachandran

Dr Imran Aslan

Dr Fabiana Sepe

Prof Annie Uthra

Dr Thirumurgan A

Dr. Alaa El Din Mahmoud

Dr Adom Dickson

Prof Surjeet Dalal

A S Sangeetha

Dr Shafagat Mahmudova

Dr Varalatchoumy M

Dr. S Christian Johnson

Igor Jurcic

Rajani Thakur

Umapathy Kandaswamy

Priya RL

Prof V K Gupta

Dr S. Halim Hengky

Dr Amarnath CB

Dr. Shilpa Mehta

Dr Enrico Di Taranto

Prof Sharvari C Tamane

Dr Giovanna Del Gaudio

Dr Padmapriya

Abirami A

Dr Josip Lesko (PhD Med)

B Aravinth

Prof Noor Zaman Jhanjhi

Dinesh Paranthagan

Sriram Renganathan

Dr Olebara Comfort Chinaza

Roosefert Mohan

Anuj Shah

Dr Aditya Kumar Sahu

Dr Amatu Chinwe Uchechukwu

Dr Edvin Skaljo

Dr Ladislav Rozenský

Nehru P

Mohan Pawar

Carmelo Tommasi

Dr. V. Sri Vigna Hema

Dr. Johra Khan

Dr Hemant Palivela

Dr Kranti Ghag

Akash Suresh Patil

Priya L

Mahesh Anand K

Dr. Muhammad Nurfaiz

Shrawan Kumar Gupta

Saravanan B

Dr Dinesh Goyal

Dr Rajasekaran S

Dr Pankaj Dadheeh

Dr. Nik Zulkarnaen Khidzir

Dr. Nooraini Yusoff

R Arunagiri

C Neethichamy